Meiren

Meiren Engineering pälvis Ökouuendaja auhinna

Tallinna linn tunnustas Ettevõtluspäeva raames oma parimaid ettevõtteid. Muu hulgas anti välja eriauhind  „Ökouuendja“, mille pälvis Meiren uue sahamudeli MSPN4604 väljatöötamise eest.

Jaanus Vahesalu Tallinna Ettevõtlusametist kommenteeris: „Tallinna linn on ettevõtjaid tunnustanud juba 2004. aastast alates, mil toimus esimene Tallinna Ettevõtluspäev. Käesolevast aastast alates on eriauhinna valdkonnaks valitud ökoinnovatsiooni temaatika, mis seondub Tallinna linna sooviga saada 2018. aastal Euroopa Roheliseks Pealinnaks. Ökouuenduseks nimetame ettevõtja poolt turule toodud või kasutusele võetud keskkonnasäästlikumat uut või oluliselt täiustatud toodet, teenust või tehnoloogiat.“ Tema sõnul sai määravaks Meireni lumesaha valikul parimaks ökouuenduseks toote innovatiivsus, positiivne keskkonnamõju ning ressursisääst.

Meiren tänab Tallinna linna tunnustuse eest ning loodab, et linna hooldavad ettevõtted võtavad Meireni ökoinnovatsioonist kantud tooted üha laialdasemalt kasutusele.

Auhinda käisid vastu võtmas Hardo Auksmaa (insener), Raoul Renser (peainsener, juhatuse liige) ja Mairi Peetersoo (ekspordi müügijuht).