Meiren

Patent EE05739 B1

Alates 16.02.2015 omab Meiren Engineering OÜ patenti EE05739 B1, mis käsitleb teehooldusmasina saha terahoidjat.

Patent EE05739 B1 for blade holder of a snow plough

Patenteeritud terahoidja on elastselt deformeeruvast, sealhulgas elastomeersest materjalist, kusjuures selle elastse terahoidjaga varustatud teraga on võimaldatud järgida töödeldava pinna ebatasasusi. Leiutise terahoidja sisaldab elastselt deformeeruvast materjalist osa, milles on üks või mitu õhuga täidetud tühimikku, mille tõttu liigub terahoidja sarnaselt parallelogrammile (šarniirnelilülik). Lisaks sellele deformeerub terahoidja tänu ühele või mitmele õhuga täidetud tühimikule lihtsamini, võrreldes analoogsete tühimikute konstruktsioonidega. Käesoleva leiutise kohane terahoidja koosneb alternatiivses toestuses kõrvuti paigutatud moodulitest.

Vaata, kuidas töötab patenteeritud terahoidja: