Meiren

Patent EE05771 B1

Alates 15.06.2016 omab Meiren Engineering OÜ patenti EE05771 B1, mis käsitleb saha tugiraami.

Patent EE05771 B1 for parallelogram, the support frame of a snow plough.

Leiutise põhielemendiks on kandetala, mida saab tõstesilindriga tõsta üles-alla ja tala nihutussilindriga pöörata vasakule-paremale. Raami konstruktsioon toimib kahekordse parallelogrammina. Nimelt vertikaaltasandis toimiva parallelogrammi moodustavad kandetala ja ühenduslüli koostöös sahaga ja sõiduki küljes oleva kinnitusalusega, horisontaaltasandis toimiva parallelogrammi moodustavad kandetala ja pöördsilinder koostöös sahaga ja sõiduki küljes oleva kinnitusalusega. Leiutisekohane tugiraam erineb selle poolest, et tänu ühenduslüli kasutamisele säilib tugiraamil lumesahkade puhul traditsiooniline “parallelogrammi” omadus, millega on tagatud transpordiasendis ülestõstetud saha jäämine maapinnaga paralleelseks.

Vaata, kuidas töötab patenteeritud saha tugiraam (parallelogramm).