Meiren

Muudatused Meiren omatoodete koodiloogikas

Teavitame, et  2019 suvel toimusid Meiren omatoodete koodiloogikas mõningased muudatused…

  • muutusid osad saha terahoidjaid iseloomustavad koodid…  (nt. VTS3203  – uus tootekood on VTS3202)
  • lisandusid uued toodet iseloomustavad koodid…   (nt. „TWC – TwinCone“ = saha hõlm on nii paremalt kui ka vasakult heitva kujuga)
  • lisandusid uued saha mudelid…  (nt. MSLN –  kaalult kergem maanteesahk väikeveokitele)

Palun tutvuge uue kehtiva koodiloogikaga Siin !

Push Your limits…

MEIREN meeskond