Baltransport

Baltransport

15BC

 

 

 

 

AVANCERANDE FUNKTIONER:

Humus självlastande balvagn tar arbetet till en ny nivå. Den hydrauliska griparmen lyfter halm, hö och ensilage balar upp på vagnen under körningen, så traktorn behöver inte stanna för att plocka balen. Föraren behöver inte utföra komplicerade manövrar och det finns inte heller något behov av en frontlastare. Denna lösning spara tid och bränsle och är upp till 6 gånger effektivare jämfört med traditionella metoder med vanlig balvagn.

EFFEKTIVITET:

Samtidigt under vår testperiod, arbetade man på ett fält bredvid på traditionellt sätt med standard balvagn, och tre traktorer (en traktor drog vagnen, en körde och plocka ihop balarna och den tredje lastade balarna). Samtidigt, körde en traktor, en förare med Humus självlastande balvagn. Under mätperioden lastade fältet med tre traktorer 30 balar, samtidigt lastade Humus 60 balar under samma mätperiod. Humus hade dubbla effektiviteten till en tredjedel av kostnaden.

Mer information.

12PH

 

 

 

 

EFFEKTIVITET:

Fördelen med Humus balvagn jämfört med övriga vagnar är dess universella tillämpning. Medan Humus balvagn egentligen är producerad för att transportera halm, hö och ensilagebalar, så kan Humus balvagn också transportera annat som kan lastas på vagnen såsom pallar och lådor.

FRAM- OCH SIDOVÄGGAR:

Humus balvagn har stödväggar i den främre och bakre änden av vagnen för att stödja lasten, så att balarna kan transporteras säkert från fältet till lagringsplatsen. Förutom endstöd, kan också sidostöd (tillval) monteras på vagnen, för att säkerställa långa transporter och enklare kunna säkra lasten med spännband.

Mer information.

10PH

 

 

 

 

EFFEKTIVITET:

Fördelen med Humus balvagn jämfört med övriga vagnar är dess universella tillämpning. Medan Humus balvagn egentligen är producerad för att transportera halm, hö och ensilagebalar, så kan Humus balvagn också transportera annat som kan lastas på vagnen såsom pallar och lådor.

FRAM- OCH SIDOVÄGGAR:

Humus balvagn har stödväggar i den främre och bakre änden av vagnen för att stödja lasten, så att balarna kan transporteras säkert från fältet till lagringsplatsen. Förutom endstöd, kan också sidostöd (tillval) monteras på vagnen, för att säkerställa långa transporter och enklare kunna säkra lasten med spännband.

Mer information.

Begär offert