Underhåll

EFTERSÄSONG UNDERHÅLL

För att minska de löpande kostnaderna för kunderna, har vi lämnat våra kunder en Meiren Snow underhållspaket, där vi utför underhåll av snöplogar efter vintersäsongen. För snöplogar, som har arbetat på vintern (utan större och oavsiktliga skador) och till vilken vi själva underhåll utför, kommer vi att förlänga garantin ett år.

Kontakter

E-post: service@meiren.ee
Telefon: +372 56 88 55 99

Beställ Underhåll

UNDERHÅLL INKLUDERAR

 • Kontroll av elsystemet, hydrauliska och ram
 • Färgkontroll (inkluderar mindre felrättning)
 • Smörjning av plogen
 • Slutföra en checklista

LISTA ÖVER YTTERLIGARE ARBETE

 • Bevarande av plog
 • Plog Tvätta med högtryckstvätt
 • Ersättning av remshållaren
 • Ersättning av cylindern
 • Byte av hydraulslangar
 • Byte av lampor och säkerhetsmärkning
 • Byte av sido plast
 • Ersättning av axelstödkudde
 • Byte av reservdelar och blad