Hörnskär

Utbytbara hörnskär

Tillbehöret finns i modeller MSPN, MSKN, KSM.

Hörnskär

Stelt fixerade hörnskär

Plogbladet kan vara utrustad med en utbytbara, stelt fixerade hörnskär som möjliggör att rengöra kantstenar och stödja plogen mot en kantsten. Hörnskärens kanter är försedda med runda profiler som garanterar smidig snöröjning från kantstenar.