Hydraulisk moddskär

Hydraulisk moddskär

Tillbehöret finns i modeller MSPN, MSKN, KSM-04.


Hydraulisk moddskär-sektion LH

  • Maximalt ren vägytan – Det hydrauliska moddskäret med 4-sektion tillförsäkrar en ännu mer effektiv plogning vid lös och blöt snö. Alla skärsektioner på extraskäret har en cylinder som fungerar oberoende av andra sektioner. Detta borgar för ett jämnt marktryck på extraskäret över hela arbetsbredden, så även om spårbildning uppstått i vägbanan, förbättras rengöringen i spåren. Vid önskemål kan hela plogtyngden fördelas till extraskäret så att frontskäret lyfts upp från markytan. Korrekt användning av trycket på extstraskäret, garanterar extremt ren vägyta och mycket mindre slitage på skären. Det går även att montera 6-sektioner hydraulisk moddskäret mekanism till modellerna MSPN3404, MSPN3704 och MSPN4004.
  • Skärbyte på 5-10 minuter – Moddskäret är försett med en snabbkopplingsmekanism för gummiskär som gör det enkelt och bekvämt att montera och justera skärens höjd. Eftersom det inte finns några hål för fastsättning av gummiskäret, tar det bara 5-10 minuter att byta ut eller justera gummiskäret.