Skopa & gripare

Skopa & gripare

SIKTSKOPOR

 

 

 

 
Vi lägger till en ny kategori av produkter i Humus-sortimentet. Det är siktskoporna med roterande huvud. Den första produkten att introducera är en silingshink för en maskin i intervallet 13 till 25 ton – Humus RSB-1700. RSB står för Rotating Screening Bucket.
Alla HUMUS by PMT- siktskopor är med mycket stark konstruktion och utvecklade för att motstå de hårdaste miljöerna.
Mer information.

SKOPA

 

 

 

 

Sortimentet innehåller planerskopor, grävskopor, VA-skopor, kabelskopor, hinkarskopor och speciella dike hink – 2 till 26 ton grävmaskiner.

HUMUS av PMT hinkar alla utvecklats med robust konstruktion och byggd för att klara de svåraste förhållanden i byggbranschen. Utvecklingen av HUMUS (MEGA i Norge) skopor har inmatning av 25 års erfarenhet från fältet i Norge.

Mer information.

GRIPARE

 

 

 

 

Sortimentet innehåller gripar för grävmaskiner på 1-30 ton. HUMUS gripar är på förhand för byggsektorn, till exempel används på rivning, vägbyggen eller bygga bergväggar.

HUMUS av PMT gripar alla utvecklats med robust konstruktion och byggd för att klara de svåraste förhållanden i byggbranschen.

Utvecklingen av HUMUS (i Norge av MEGA) gripar har inmatning av 25 års erfarenhet från fältet i Norge.

Mer information.

Begär offert