Meiren

Innovativa produkter

Meiren Engineering OÜ är en av de ledande tillverkarna av utrusning för vägunderhåll i Europa. Dit har man kommit genom ett kvalitetstänkande och egna innovativa lösningar – hela tiden med kundernas bästa för ögonen.

Företaget startade 2003 med målet att satsa på kvalitet. Kunder engagerades därför I produktutvecklingen redan från starten, eftersom det är just kunderna själva som bäst känner sina behov.

som företag vill Meiren skilja sig ur mängden, med egna innovativa lösningar och högklassiga produkter, säger Meirens chef för försäljnings- och marknadsföringsavdelningen, Kristo Kallasmaa, och fortsätter:

Det gäller inte minst Meirens nya MSPN04-snöplogar, som har ett flertal patenterade lösningar som ger snöplogen fördelar, till exempel en god styrbarhet, ett snyggt arbetsresultat samt pålitlighet. Målsättningen har varit att göra snöplogarna i den nya serien till de absolut bästa för snabba hastigheter, men så att de också passar för lägre hastigheter.

Läs mer Åkeri & Entreprenad: Innovativa lösningar signum för Meiren